• wdfinance
  • wdfinance
  • wdfinance

Financial Lease

Financial lease heeft eigenlijk het karakter van een geldlening. U kunt investeren zonder een beroep te doen op uw eigen middelen. Middels zogenaamde verpanding geeft u het betreffende object in zekerheid aan de leasemaatschappij totdat u uw verplichtingen uit het leasecontract volledig bent nagekomen. Het volledige eigendom verkrijgt u daarna tegen betaling van de laatste termijn. Het economisch eigendom van het object ligt gedurende de leaseperiode bij uw bedrijf. Dat wil zeggen dat de nieuwe investering op de balans van uw onderneming wordt geactiveerd. De volledige BTW van de investering voldoet u vooraf uit eigen middelen. Uiteraard kunt u deze, indien u BTW-plichtig bent, weer bij de fiscus terugvorderen. 

- Het object staat op de balans                                  
- U heeft recht op investeringsaftrek        
- U betaalt de BTW vooraf            
De leasetermijnen worden administratief gesplitst in rente en aflossing. De rente wordt als kosten ten laste van de exploitatierekening gebracht, evenals de afschrijving op het lease-object.